Усі закупівлі, проведені Іванківською ЗОШ, on-line.

Звіт про фінансові результати за 2019 рік.

Пояснювальна записка за 2019 рік.

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з
бюджетними коштами станом на 01 січня 2020 року.

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної
казначейської служби України станом на 01 січня 2020 року.

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного
(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших
рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та
поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на 01 січня 2020р.

Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні
витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий
бюджет) за 2019 рік
.

БАЛАНС
на 01 січня 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень (форма N 4-2м) за 2019 рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма N 4-3м) за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік