Громадсько-активна школа – інноваційна модель навчального закладу, де громадська означає відкрита для діалогу та співпраці з владою, підприємствами, громадськими організаціями, батьками та всіма бажаючими долучитися до справи; активна – орієнтована на вдосконалення, розвиток.
Базовими принципами діяльності громадсько-активної школи є демократизація, партнерство, волонтерство. Демократизація школи відкриє широкі можливості залучення громадян до спільної діяльності на всіх рівнях: від управління навчальним закладом до проведення виховних заходів. Налагодження партнерських відносин з усіма зацікавленими сторонами та волонтерський рух сприятиме покращенню життя і школи, і громади.
Створення громадсько-активної школи пов'язане із системними змінами, і перший крок – формування спільного бачення перспектив розвитку. Спільне бачення – це відкрите обговорення за круглим столом споживачами освітніх послуг (адміністрацією, вчителями, учнями, батьками, представниками влади, підприємцями, громадянами) місії школи.

Другий крок – застосування нових правил спілкування та взаємодії. Єдиним засобом ухвалення рішень стає діалог між різними учасниками освітніх процесів. Грецьке слово «діалог» має глибоке тлумачення – порозуміння в потоці різним слів, думок і значень. Мета діалогу полягає в тому, щоб вийти за межі індивідуального розуміння завдань та шляхів їх розв'язання. Діалог має допомогти розкрити творчий потенціал всієї команди, посилюючи відповідальність кожного і відданість спільній справі. Бажання окремих людей спільно брати участь в реалізації складних завдань встановлює особливий зв'язок між ними і породжує життєво важливу енергію. Синергетична взаємодія змінює відносини в колективі і виступає найпотужнішою силою, здатною здійснити здавалося б неможливе.

Третій крок – опанування інноваційними технологіями задля написання планів дій, проектів, програм розвитку. Впровадження технології самооцінювання за Міжнародними стандартами якості діяльності громадсько-активних шкіл, яка є результатом узагальнення найкращих світових практик, допоможе знаходити спільні рішення і проектувати перспективи вдосконалення. Співпраця між членами колективу стає більш ефективною, коли кожен працює над виконанням спільних задач, поділяючи загальні цінності. Програма розвитку – це необхідний документ, за допомогою якої школа впевнено крокує у майбутнє.

Література:
Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активної школи. – Київ: ВФ «Крок за кроком», б.р.в. – 41 с.
Організація та розбудова громадсько активної школи: Навчально-методичний посібник / За ред. Г.Єльникової. – Київ: ВФ «Крок за кроком», 2007. – 172 с.
Самооцінювання в школі / [пер. з пол. О. Гарцули]. – Львів: Літопис, 2011. – 186 с.