Державна підсумкова атестація здобувачів освіти – форма контролю відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Державну підсумкову атестацію в основній школі проходять особи, які завершують здобуття базової середньої освіти (9 клас).

Результати атестації:

  • оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України;
  • не враховуються під час виставлення річних оцінок із навчальних предметів;
  • якщо атестація проводиться у закладі освіти, оцінки за атестацію зазначаються у протоколі державної підсумкової атестації, класному журналі та відповідних документах про освіту.

- за результатами атестації видаються документи про здобуття базової загальної середньої освіти.

Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також форма проведення атестації з них щороку встановлюєься МОН України.
Атестація з української мови та математики є обов'язковими для здобувачів базової середньої освіти.
 

Атестація в закладі освіти проводиться у письмовій формі. Строки атестації та завдання – затверджує керівник закладу.

Наказ МОН України 07.12.2018  № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»