Державна підсумкова атестація здобувачів освіти – форма контролю відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Проходження атестації є обов'язковим для здобувачів освіти, крім випадків, визначених «Порядком проведення державної підсумкової атестації».
Атестацію проходять особи, які завершують здобуття початкової,
 ​​​​​​у 4 класі.
Атестація може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Результати атестації оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Атестація осіб, які завершують здобуття початкової освіти, здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти.
Результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок із навчальних предметів.
Документи про здобуття базової та повної загальної середньої освіти видаються за результатами атестації.

Проведення атестації
Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також форма проведення атестації з них щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України.
Атестація з української мови є обов'язковою для здобувачів всіх рівнів загальної середньої освіти.
Атестація з математики є обов'язковою для здобувачів початкової та базової середньої освіти.

Особливості проведення ДПА в закладі освіти 
- відбувається у письмовій формі;
- директор затверджує: строки і завдання.

Результати ДПА 
Оцінки за наслідками атестації в закладі освіти фіксують у трьох документах: 
протокол державної підсумкової атестації;
класний журнал; 
- документи про освіту учня.

Державна атестаційна комісія 
Мінімум за місяць до початку ДПА директор закладу освіти видає наказ, яким створює державну атестаційну комісію та затверджує її персональний склад. 
До складу комісії входять: голова –  директор школи або заступник директора, члени – ​​​​​​​ учитель, який викладає у класі.

​​​​​​​Наказ МОН України 07.12.2018  № 1369 «​​​​​​​Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»​​​​​​​

Корисні матеріали 

Сайт МОН України